Rozdíl mezi pronájmem a podnájmem

Standard

Jako majitel družstevního bytu bych ho chtěl pronajmout někomu jinému. Je to možné?

Družstevní byt je majetkem družstva, nikoliv nájemce. Pronajímat věc, kterou nemáte ve vlastnictví, nelze. Pokud nabízíte „svůj“ družstevní byt za úplatu někomu jinému k bydlení, nejde o pronájem, ale o podnájem. Uzavřít podnájemní smlouvu můžete, ale k tomuto kroku potřebujete souhlas družstva. Podnájemní smlouva musí mít písemnou podobu. V případě, že skončí nájemní vztah mezi družstvem a členem, zaniká tímto okamžikem také podnájem.

Petr Černý – říjen 2007

Comments are closed.