Kauza Teplárna Liberec

Standard

 Článek publikován ve Zpravodaji Severu – prosinec 2008

První úspěchy SBD Sever a dalších odběratelů: nižší cena tepla

Jak jsme již avizovali v minulém vydání Zpravodaje Severu v  září, přinášíme další informace o vývoji kauzy drahého tepla v Liberci.

O podobě nové smlouvy rozhodne ERÚ

Společně s výpovědí stávajících smluv na dodávku teplené energie, kterou dostali všichni odběratelé, kteří nesouhlasili s novými cenami a dvousložkovým způsobem jejich účtování, zaslala Teplárna Liberec těmto odběratelům návrh nové kupní smlouvy včetně nových obchodních podmínek. Protože neakceptovala zásadní připomínky k podobě této smlouvy, byla na základě instrukcí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) těmito odběrateli podána žádost na zahájení správního řízení, ve kterém dle zákona rozhodne o nové podobě smluvního vztahu právě ERÚ. Zásadní připomínky odběratelů se týkají způsobu účtování a výpočtu tzv. dvousložkové ceny tepla a nerovnosti účastníků smluvního vztahu, protože návrh kupní smlouvy předložený Teplárnou Liberec a. s. fakticky umožňoval jednostranné řízení smluvního vztahu (jednostranné zvyšování ceny, změny obchodních podmínek bez souhlasu odběratele apod.).

Družstvo podává žalobu na Teplárnu

Continue reading

Teplárna: výpověď smlouvy a rušné prázdniny

Standard

článek publikován ve Zpravodaji Severu – září 2008

Jak jsme čtenáře Zpravodaje Severu informovali v minulém čísle, přinášíme další aktuální informaci o vývoji kauzy cen tepla z Teplárny Liberec a.s.

Teplárna vypověděla smlouvy

Reakcí Teplárny na odmítavý postoj SBD Sever a dalších členů sdružení Teplo za 399,90 Kč podepsat dodatky k platným kupním smlouvám a nová cenová ujednání pro tento rok, bylo hromadné rozeslání výpovědí stávajících kupních smluv na dodávky tepla. Ve výpovědi Teplárna  uvádí, že nemá zájem na přerušení dodávek tepla a k výpovědi ji nutí jen současná legislativa. Ta stanovuje, že není možné, aby část klientů měla cenu jednosložkovou a část dvousložkovou.  SBD Sever i další členové sdružení považují tento krok za bezprecedentní nátlak, neboť nebezpečí, že domácnosti budou bez tepla, lze oddálit jen podpisem nevýhodných a jednostranně zaměřených smluv.

Continue reading