Výroba tepla v České republice je věcí veřejnou

Standard

pro webové stránky Věcí veřejných – květen 2010

Výroba tepla má v České republice určena svá přesná pravidla, cena je regulována Energetickým regulačním úřadem, hlídána Státní energetickou inspekcí a vše je řízeno Ministerstvem průmyslu a obchodu. Přesto si výrobci tepla, teplárny a výtopny, dělají mnohdy co chtějí. Proč?

Výroba tepla je věcí veřejného zájmu, jak hovoří Energetický zákon. Výrobce tepla dostane licenci a musí se podřídit pravidlům, která určuje legislativa. Jedno z pravidel je i takové, že do ceny tepla se mohou promítnout jen specifické a oprávněné náklady. A tak se teplárny snaží. U firem svých vlastníků a jiných spřátelených společností objednávají různé služby, pronájmy zařízení, topné oleje, opravy, údržbu  a další věci, aby vytvořili pokud možno co největší množství takových, do kalkulace tepla, uznatelných nákladů. Výsledek je zřejmý. Teplárny hospodaří se ztrátou, v lepším případě se ziskem blízko nuly, mateřské a spřátelené firmy bohatnou, spotřebitel zaplatí za teplo tolik, že se nestačí ani divit a teplárny tvrdí, že teplo nemůže být levnější, protože by byly ve ztrátě.

Státní úředníci si vzájemně přehazují stížnosti spotřebitelů jako horký brambor, a když už mají na stole oprávněnou stížnost, tak stěžovatele upozorní na nedostatečnou legislativu. A v zákonodárném sboru, světe div se, se veškeré návrhy na zpřísnění regulace a kontroly činností tepláren, rozplynou v pozměňovacích návrzích druhého čtení. Včetně návrhů od politiků, jejichž strany nyní před volbami navrhují posílení pravomocí a vytvoření kontrolního energetického superúřadu. A to jen proto, že průzkumy veřejného mínění ukázaly, že „obyčejný“ občan je už vážně dost naštvaný kvůli cenám energií, které musí platit.

Zkušenosti z některých regionů z posledních několika let však ukazují, že bojovat proti silné teplárenské lobby je možné. Díky aktivitě zástupců spotřebitelů z řad bytových družstev a dalších spotřebitelů v Liberci se podařilo dosáhnout dříve nemožného. Liberecká Teplárna pod tíhou soudní žaloby přistoupila na dohodu a všem libereckým spotřebitelům vrátila peníze za neoprávněně účtované teplo a teplou vodu v roce 2008.  Díky aktivitě členů občanského sdružení na ochranu spotřebitelů tepla, které vystupuje pod názvem DOST! vrátila liberecká teplárna v součtu přes 12 milionů korun zpět na účty odběratelů, včetně jednotlivých domácností. Občanské sdružení nyní rozšiřuje své působení po celé České republice, aby se mohlo stát rychle kvalitním protipólem silného teplárenského sdružení a partnerem pro zainteresované státní instituce, které připomínají spíše fan kluby teplárenských a dalších energetických společností, namísto plnění své zákonné role ochrany spotřebitele, který bude vždy tou slabší stranou vzájemného smluvního vztahu.

Petr Černý
Autor článku je předsedou Občanského sdružení DOST! a předsedou představenstva Stavebního bytového družstva Sever v Liberci
Je trojkou na kandidátce Věcí veřejných v Libereckém kraji