Úklid společných prostor

Standard

Většina uživatelů bytů uklízí společné prostory podle rozpisu a snaží se. Někteří se však k tomu stavějí všelijak. Jedni neuklízejí a jiní zase uklízejí nekvalitně. Jak lze postupovat? Ze stanov víme, že můžeme zajistit náhradní úklid a potom jim to přeúčtovat. Není to však subjektivní názor, zdali je nebo není uklizeno? Máte s tím nějaké zkušenosti?

Podobně jako jiné záležitosti v domě, jsou i věci týkající se formy úklidu vázány dohodou obyvatel domu, tedy nájemců a vlastníků bytů. Nejjednodušší způsob je zajištění úklidu dodavatelsky nebo s konkrétní osobou na dohodu o provedení práce. Za úklid odpovídá dodavatel služby a není nutné řešit, jestli ten či onen vlastník nebo nájemce bytu uklidil. V praxi se této možnosti příliš nevyužívá, protože představuje pro obyvatele domu další finanční zátěž. Proto je problematika úklidu zpravidla řešena postupným střídáním uklízejících domě v různě používaných „systémech“ dle přijatých dohod (střídání úklidu na jednotlivých patrech nebo celého domu apod.).. Součástí těchto dohod na členských schůzích či shromáždění vlastníků by zároveň měla být pravidla, jak se postupuje v případě, že úklid není proveden nebo je proveden nekvalitně. V těchto případech doporučuji přijmout usnesení, že v případě, že dotyčný neuklidí, bude úklid zajištěn náhradní formou, například sjednáním dohody o provedení práce s třetí osobou pro tento konkrétní případ a za úplatu, a tento náklad bude přenesen ve vyúčtování k tíži té bytové jednotky, jejíž nájemce či vlastník své povinnosti vyplývající z usnesení členské schůze nebo shromáždění nezajistil.

Petr Černý – říjen 2007

Comments are closed.