Výše DPH zřejmě známá

Standard

V minulosti se v souvislosti se zdaněním oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových domů mluvilo o změně sazby daně z přidané hodnoty, která je dnes 5%. Už se ví, jak to s ní bude?

S největší pravděpodobností bude výše DPH od 1. ledna 2008 na opravy bytových domů činit 9%. Nejprve přicházela v úvahu  varianta přeřazení těchto aktivit do základní, devatenáctiprocentní sazby DPH, v souvislosti s ukončením výjimky z přístupové smlouvy České republiky k EU. Jednání s příslušnými orgány EU směřovala k výsledku ponechání oblasti bydlení ve snížené sazbě DPH. Tato snížená sazba však byla v rámci reformy veřejných financí zvýšena na 9% a schválena Poslaneckou sněmovnou. Zákon poputuje do Senátu a pak k podpisu prezidenta. Pokud vstoupí v platnost, z titulu zvýšení sazby daně z přidané hodnoty tak dojde ke zdražení stavebních prací na bytových domech o 4%. Další zvýšení cen však také způsobují rostoucí ceny materiálových vstupů a současná vysoká poptávka.

Petr Černý – říjen 2007

Comments are closed.