Postup proti vlastníku – neplatiči

Standard

Jakým způsobem můžeme jako výbor společenství vlastníků jednotek postupovat proti vlastníku bytu, který nezaplatil za nájemné a jakékoliv upomínky se míjejí účinkem?

Společenství vlastníků bytových jednotek  musí v případě vlastníka jednotky – neplatiče – postupovat podle platných stanov společenství.  Dlužník nájemného je samozřejmě povinen uvést své  jednání do souladu se stanovami. Když však tak neučiní  ani po prokazatelné výzvě, nezbývá než požádat o řešení splácení dluhu soud. Celý případ pravděpodobně skončí tak, že k úhradě dluhu soud nařídí i exekuci majetku dlužníka a tímto majetkem je samozřejmě i příslušná bytová jednotka ve Vašem domě. Výnos z prodeje tohoto majetku je pak použit k plné úhradě pohledávky dlužníka vůči společenství vlastníků.

V rámci uzavřené smlouvy o zajišťování správy mezi SBD Sever a Vaším společenstvím Vám v případě potřeby poskytneme kompletní poradenství a učiníme všechny kroky ke zdárnému vymožení pohledávky. Zároveň, budete-li mít o to zájem, Vás můžeme zastupovat v případném soudním sporu s neplatičem.

Petr Černý – jaro 2006

Comments are closed.