„Spor s teplárnou je časově náročný“

Standard

říká předseda představenstva a ředitel SBD Sever Petr Černý v rozhovoru pro Zpravodaj Severu

V uplynulých týdnech  všemi médii proběhly zprávy o protestech odběratelů tepla v Liberci proti vysoké ceně tepla. Protože celý spor s teplárnou je poměrně složitý a má několik rovin, požádala redakce Zpravodaje Severu předsedu představenstva SBD Sever pana Petra Černého, aby se pokusil čtenářům Zpravodaje objasnit některé skutečnosti v následujícím rozhovoru.

Vážený pane předsedo, mohl byste říci, co je vlastně předmětem  sporu družstva s libereckou teplárnou?

Náš spor se týká v podstatě tří věcí. Tou nejzásadnější věcí je cena tepla v Liberci jako taková. Druhou věcí je způsob zavádění tzv. dvousložkové ceny tepla a třetí spornou věcí je způsob zvyšování ceny tepla dle platné kupní smlouvy.

Dobrá. Můžete k jednotlivým bodům podrobněji? Začněte, prosím, tím hlavním, to je nepochybně výše ceny tepla.

Proti vysoké ceně tepla protestujeme již řadu let, naposledy jsme se hlasitě ozývali v roce 2006, kdy cena tepla meziročně stoupla téměř o čtvrtinu a stala se i v rámci celé republiky jednou z nejvyšších cen z centrálního zdroje vůbec. Ve spolupráci s dalšími odběrateli jsme zadali nezávislou studii, která měla za úkol říci, jestli takto vysoká cena za podmínek, kterými liberecká teplárna disponuje, odpovídá skutečným nákladům, a zda-li tyto náklady nejsou nějakým způsobem navyšovány tak, aby ve finále mohla Teplárna dosti výrazně překročit doporučené ceny uváděné v cenových rozhodnutích Energetického regulačního úřadu. Výsledkem této studie bylo zjištění, že cena je sice neobvykle vysoká, avšak nelze prokázat žádná pochybení ze strany Teplárny, neboť autorům studie nebylo umožněno nahlédnout do dokumentů, ze kterých by bylo možné zjistit požadované údaje. Nezbylo nám tedy nic jiného, než apelovat na Teplárnu Liberec, aby nám dala k dispozici relevantní kalkulace a rozbory cen, abychom si sami mohli udělat obrázek, jak to s cenou vypadá.

Co se Vám na současných cenách tepla nezdá? Teplárna přeci správně argumentuje zvyšující se cenou ropy a tudíž i mazutu na trhu.

Nezdál se nám ideální způsob nákupu mazutu, který nikdy nebyl realizován napřímo, ale vždy přes nějaké zprostředkovatele. Dále jsme se zaměřili na informace o nákladech za pronájem rozvodů a skladovacích zařízení a v neposlední řadě také na otázku vysokých ztrát v distribuci tepla. Rovněž nás zajímal odběr tepla z přilehlé spalovny, které by logicky mělo výslednou cenu tepla v Liberci významně zlevnit. To se však neděje.

Jaká by podle Vás měla být cena tepla?

Sdružení, které jsme založili, si dalo do názvu částku 399,90 Kč, což je určitý symbol toho, že cena by mohla být někde okolo čtyř stovek za gigajoule, to znamená asi o třetinu nižší než teplárna účtuje dnes. Vždyť jen ztráty v rozvodech jsou dle údajů z Teplárny Liberec, které máme k dispozici neuvěřitelných 28%, které platí spotřebitel v ceně tepla. Další optimalizací nákupní a majetkové politiky Teplárny Liberec by navíc bylo možné dosáhnout i dalších úspor, odhaduji cca 70 mil. Kč ročně, což je dalších více  než 50 Kč za gigojoule.

Dále jste říkal, že druhou věcí, o kterou vedete s teplárnou spor je věc dvousložkové ceny tepla.

Ano, právě kvůli tomu, že se nám nezdá výše ceny optimální a správná, nesouhlasili jsme ani se zavedením dvousložkové ceny tepla, která vůbec nemotivuje Teplárnu k tomu, aby měla zájem o své klienty a rozvoj sítě, neboť ve dvousložkové ceně by měla jistotu, že veškeré její fixní náklady budou vždy uhrazeny bez ohledu na skutečný odběr tepla. Zároveň Teplárna zpočátku tvrdila, že změnu účtování ceny z jednosložkové na dvousložkovou zavede jednostranně bez našeho souhlasu. Energetický regulační úřad nicméně potvrdil náš názor, že na základě stávající kupní smlouvy nelze tento krok udělat bez dohody s námi.

Na dohodu  tedy družstvo nepřistoupilo. Teplárna Vám tedy účtuje cenu jednosložkovou?

Ano, byla k tomu donucena stanoviskem Energetického regulačního úřadu. Takže někteří odběratelé v Liberci platí dvousložkovou cenu tepla, jejíž konečná výše je závislá na odebraném množství a někteří mají stále cenu jednosložkovou. I v tomto kroku spatřujeme porušení energetického zákona, který říká, že na stejném stupni předání musí být v jedné cenové lokalitě stejná cena, což tady logicky není možné dodržet.

Třetí spor jste zmiňoval v otázce navýšení ceny. O co tam jde?

Úzce to souvisí právě s pokusem Teplárny jednostranně zavést dvousložkovou cenu tepla. Když se v únoru dozvěděla, že to není možné provést, zaslala nám cenové ujednání na jednosložkovou cenu s tím, že bude platné od ledna, tedy zpětně. To jsme s odkazem na platnou kupní smlouvu odmítli. Po čase jsme obdrželi vyjádření Energetického regulačního úřadu, že pokud nedojde k podpisu cenového ujednání na příslušné období, je platná stávající cena. Cenové ujednání jsme zatím nepodepsali, neboť čekáme na předložení relevantních údajů o tom, že cena tepla v Liberci je férová. Na jednání na konci května jsme obdrželi kalkulaci ceny pro rok 2008, avšak jen v takovém rozsahu, že není možné všechna naše podezření jednoznačně vyloučit.

Comments are closed.