„Áčka si velmi vážíme“

Standard

SBD SEVER ZLEPŠILO SVOU POZICI A OBDRŽELO NEJVYŠŠÍ MOŽNOU RATINGOVOU ZNÁMKU – STUPEŇ A

Stavební bytové družstvo Sever navázalo na výborné ratingové ohodnocení z roku 2004 a za uplynulé dva roky  jej o dva stupně vylepšilo, čímž v systému hodnocení ratingovou agenturou dosáhlo nejvyššího možného ohodnocení na sedmibodové stupnici. Sever získal ohodnocení ratingovým stupněm A.

Agentura ve svém hodnocení konstatuje, že SBD Sever má výjimečně dobrou schopnost včas plnit své finanční závazky a ekonomické ukazatele prokazují vynikající finanční stabilitu. Toto hodnocení otevírá družstvu možnost čerpání bankovních úvěrů na finančně náročné rekonstrukce, sanace a zateplení  svých bytových domů, které družstvo připravuje v souvislosti s vysokými cenami energií, zejména vysokou cenou tepla z liberecké teplárny.

Výsledek ratingového hodnocení potvrzuje skutečnosti, že SBD Sever je z finančního a ekonomického hlediska zdravou organizací, disponuje dobrou likviditou, rentabilitou a již osm let v řadě dosahuje kladných výsledků ve svém hospodaření. Díky tomu je hodnoceno svými obchodními partnery a finančními institucemi jako stabilní a důvěryhodný partner.

Redakce Zpravodaje Severu

„Áčka si velmi vážíme“

říká v rozhovoru pro Zpravodaj Severu předseda představenstva SBD Sever Petr Černý

¨

Vážený pane předsedo,

SBD Sever vylepšil za uplynulé dva roky o celé dva stupně své ratingové ohodnocení, ze stupně B na A. Kde podle Vás došlo ke zlepšení?

Úvodem je třeba říci, že i ratingová známka B byla velmi kvalitní vizitkou práce našeho družstva, protože všechny ekonomické parametry byly na běžné nebo nadprůměrně dobré úrovni. Před dvěma lety nám agentura vytkla pouze nízký příděl do fondu oprav, což nás motivovalo k tomu, abychom doporučili obyvatelům jednotlivých domů více spořit na budoucí plánované a nezřídka i nutné opravy. Protože zde došlo díky vstřícnému přístupu vlastníků i nájemců ve většině domů  k výraznému zlepšení, není v současnosti žádný ekonomický nebo finanční ukazatel, který by mohla ratingová agentura označit jako rizikový. Proto si „áčka“ velmi vážíme.

K čemu praktickému rating poslouží?

Smyslem tohoto ekonomického nástroje je získat nezávislý pohled na bonitu bytového družstva, nejen finanční, ale i nefinanční a schopnost družstva plnit své finanční závazky vůči svým partnerům. Dalším úkolem ratingu je i pojmenovat eventuelní možná rizika. Kvalitní ratingové hodnocení je tak dobrým vodítkem pro členy družstva, obchodní partnery a zejména pro bankovní a finanční instituce, že je družstvo schopno plnit své závazky a jeho celková ekonomická situace vykazuje dostatečnou stabilitu.

Informace pro naše členy, obchodní partnery a věřitele, kterou prostřednictvím ratingového hodnocení dostávají je taková, že družstvo je stabilním a finančně silným partnerem, schopným kdykoliv plnit své závazky. Konkrétním přínosem ratingu je například bezproblémová možnost získání bankovního úvěru s výrazně příznivou úrokovou sazbou, neboť cenu úvěru od banky, tedy úrokovou sazbu, ovlivňuje hodnocení rizika výrazným způsobem. Je li řečeno, že riziko poskytnutí úvěru družstvu je minimální, projeví se to příznivě na ceně úvěru.

Jak se to projeví konkrétně?

Banky nám nabízejí takové úrokové sazby a takové podmínky úvěru na rekonstrukce, sanace a opravy bytových domů, že na úrocích ušetří nájemci a vlastníci v součtu miliony korun.

Děkujeme za rozhovor.

Redakce – léto 2006

Comments are closed.