NEJEN TRADICE, ALE HLAVNĚ KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Standard

Rozhovor s předsedou představenstva a ředitelem SBD Sever Petrem Černým

Vážený pane řediteli, řada  libereckých čtenářů nepochybně Stavební bytové družstvo Sever zná, přesto mi na úvod dovolte Vás požádat o krátké představení.

SBD Sever vzniklo již před 40 lety, a je tedy zhruba stejně staré jako televizní Večerníček. Zejména 70. léta hojně přála družstevní výstavbě, prováděné z velké části svépomocí družstevníky. Řada menších družstev byla postupem doby sloučena právě s SBD Sever, které se tak v 80. letech stalo nejvýznamnějším a největším správcem bytových domů na Liberecku. Tuto pozici si i přes probíhající privatizaci bytového fondu uchovává dodnes.

Kolik dnes spravujete domů?

V současnosti spravujeme celkem 6.200 bytů ve 167 domech, z nichž více než 70 domů jsou již samostatná společenství vlastníků jednotek. Ne všechny domy jsou  však původním majetkem družstva, neboť zájem o správu projevují také společenství, která vznikají privatizací a dříve je spravovali jiné firmy, například soukromé kanceláře.

Co motivuje tato společenství ke spolupráci s Vaším družstvem?

Předně si myslím, že si řada lidí uvědomila, že družstva dnes nespravují pouze družstevní majetek, ale mohou své služby nabídnout prakticky všem bytovým domům v regionu. Proto se rozhodli využít služeb zkušeného a tradičního správce bytového fondu, kterým je právě SBD Sever. Na rozdíl od jiných podnikatelů máme nejen profesionální tradici, ale disponujeme širokým zázemím, nabízíme komplexní balík služeb a to vše za jednoznačně nejlepších podmínek na trhu, což je dáno zejména naší velikostí a možností zintenzivnění všech prováděných činností.

To je velmi zajímavé. Můžete být konkrétnější?

Samozřejmě. Dnes jsme schopni provádět komplexní správu bytových domů v ceně od 110,-Kč za bytovou jednotku měsíčně. V rámci celého balíku námi poskytovaných služeb může spravovaný objekt využít nabídky pojištění objektu naší pojistnou smlouvou za velmi výhodných podmínek. Průměrná cena pojištění nemovitosti činí v průměru 14,60 Kč za byt na měsíc, což je asi 3x levnější než srovnatelné pojištění kdekoliv jinde. Každý byt tak šetří přes 30 Kč měsíčně, a to nepočítám  bonifikaci za bezeškodní průběh, která může přesáhnout i 30%. Když k tomu přidáte možnost využití služby Cash pooling fiktivní, prostřednictvím které můžeme zajistit společenství vlastníků lepší úročení peněz na běžném účtu, zjistíte, že naši klienti díky těmto službám uspoří velkou část zmíněného poplatku za správu.

Jaké služby mohou jednotlivé domy očekávat?

Asi nemá cenu, abych zde jmenoval vše, co komplexní balík služeb obsahuje. Spíše bych zmínil skutečnost, že naše zákaznické centrum je přístupné každý pracovní den, takže každý má možnost vyřídit vše v podstatě kdykoliv, aniž by musel čekat na pondělní úřední dny, jako je tomu jinde. Nejsme žádný úřad, abychom se s lidmi bavili jen v úřední dny a k tomu ještě jenom dopoledne. Zároveň pro ty naše zákazníky, kteří nechtějí nebo nemají možnost přijít osobně, funguje služba získávání informací přes internet. Jako první správcovská organizace v Liberci umožňujeme, aby k důležitým informacím o svém bydlení měl klient přístup z jakéhokoliv počítače na světě 24  hodin denně. Jde zejména o kontrolu předpisů a plateb nájemného, vyúčtování,  tvorby fondu oprav na domě a podobně.

To je vskutku perfektní. Na závěr našeho rozhovoru se nemohu nezeptat jaké plány má SBD Sever do budoucna?

I v budoucnu bychom chtěli pokračovat v nastoleném trendu,  zejména v rozšiřování poskytovaných služeb. Vzhledem k neustále probíhajícím legislativním změnám, například v zákonu o vlastnictví bytů, bychom se chtěli do budoucna zaměřit na poskytování právní pomoci pro vznikající a stávající společenství vlastníků i malá bytová družstva.

Zároveň chceme pokračovat v poskytování kvalitních, profesionálních služeb za rozumné ceny v úrovni vynakládaných nákladů. Jsme družstvo, ne privátní firma, abychom honili zisk za každou cenu. 

Redakce Mimořádného vydání Zpravodaje Severu ke 40. výročí založení – jaro 2006

Comments are closed.