NOVÝ ZÁKON O VLASTNICTVÍ BYTŮ JE NA CESTĚ

Standard

Již mnoho let je připravován nový zákon o vlastnictví bytů. Důvod příprav kompletně nového zákona je poměrně jasný, současná právní úprava, která prošla během krátké doby platnosti (od roku 1994) více než deseti novelami, je nevyhovující.

Znění nového zákona putuje v tomto období po připomínkování odbornou veřejností do vlády, která jej předloží k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V návrhu nového zákona o vlastnictví bytů, který upravuje právní vztahy vlastníků bytových jednotek v bytových domech a jednání ve společenství vlastníků jednotek, se počítá s tím, že nový zákon by byl účinný od 1. ledna 2009.

Zákon se snaží reagovat zejména tam, kde se stávající úprava ukázala v praxi jako ne zcela vyhovující. Proto se například navrhuje významné zjednodušení při hlasování shromáždění vlastníků. Například místo stávající právní úpravy, která vyžaduje pro rekonstrukce, modernizace a opravy společných částí domu dosažení tříčtvrtinového souhlasu všech vlastníků bytových jednotek ve společenství, nový návrh počítá s tím, že by nově postačoval souhlas pouze nadpoloviční většiny všech vlastníků.

Návrh zákona rovněž počítá se zavedením nového institutu – tzv. vymezených částí domu. Vymezenými částmi domu mají být ty společné části domu, které jsou v užívání jen jednoho nebo více vlastníků bytových jednotek (například balkon přístupný pouze z bytu).

Další významnou změnou oproti současnému stavu je skutečnost, že v mnoha ohledech dává zákon významné možnosti dispozitivní úpravy konkrétních záležitostí přímo ve stanovách společenství, kterému se dává možnost upravit si je podle vlastních potřeb.

Na druhou stranu návrh nového zákona o vlastnictví bytů vykazuje celou řadu věcných i formálních chyb, které je nutné v legislativním procesu odstranit. Osud projednávání návrhu tohoto zákona budeme sledovat a v některém z dalších vydání Zpravodaje Severu Vás budeme informovat.

Comments are closed.