PŘES NESOUHLAS DRUŽSTVA VYHLÁSILA TEPLÁRNA DVOUSLOŽKOVOU CENU TEPLA

Standard

Teplárna Liberec a.s. vyhlásila 29. listopadu 2007 ceny tepla pro rok 2008. Na rozdíl od předchozích let je cena vyhlášena jako dvousložková. Jedna složka ceny tepla je vyjádřena jednotkovou cenou za sjednané množství, druhá složka cena je vyjádřena jednotkovou cenou za odebrané množství.  Kompletní ceník, tak jak jej družstvu zaslala Teplárna Liberec a.s., zveřejňujeme v tomto vydání Zpravodaje.

Pikantní na celé záležitosti v otázce uplatnění dvousložkové ceny tepla je skutečnost, že tato změna principu výpočtu a účtování ceny tepla byla uplatněna jednostranně teplárnou, neboť Stavební bytové družstvo Sever, podobně jako i jiní odběratelé tepla z CZT, odmítli zavedení tohoto principu stanovení a účtování ceny.

Dle platných zákonných předpisů a prováděcích vyhlášek může být dvousložková cena oprávněně uplatněna pouze na základě sjednaných odběrových diagramů. Tyto diagramy s odkazem na platné právní normy a kupní smlouvu na dodávku tepla však Stavební bytové družstvo Sever s Teplárnou Liberec a.s. nesjednalo a stejným způsobem postupovali i další významní odběratelé tepla v Liberci. I přes tuto skutečnost však Teplárna Liberec dvousložkovou cenu tepla vyhlásila.

Pokud nedojde v této věci mezi Teplárnou Liberec a.s. a odběrateli tepla k dohodě, bude muset o celé věci pravděpodobně rozhodnout Energetický regulační úřad. Ten se však již v předstihu vyjádřil v tom smyslu, že cena tepelné energie a způsob jejího stanovení je podstatnou náležitostí smlouvy o dodávce tepelné energie, v níž obě smluvní strany projevují souhlasnou vůli o podobě uzavíraného smluvního vztahu. Energetický regulační úřad dále uvedl, že on ani jiný orgán nemůže odběrateli tepelné energie, který pouze neakceptuje návrh na změnu formy uplatňování ceny tepelné energie dodavatelem v již uzavřeném smluvním vztahu, nařídit, aby změnu akceptoval a s dodavatelem sjednal.

Stavební bytové družstvo Sever, podobně jako další odběratelé tepla a zákazníci liberecké teplárny mají kromě výhrad k zavedení dvousložkové ceny tepla rovněž výhrady k vysoké ceně tepelné energie v Liberci. Družstvo bude proto v dalších krocích požadovat doložení oprávněnosti účtovaných nákladů na cenu tepla a bude iniciovat změnu současné kupní smlouvy na dodávky tepla.

Comments are closed.