Teplárna bude účtovat i nadále jednosložkovou cenu tepla

Standard

V minulém Zpravodaji Severu jsme Vás informovali, že Teplárna Liberec a.s. vyhlásila dvousložkovou cenu tepla i přes nesouhlas družstva. SBD Sever  prezentovalo názor, že s odkazem na platnou kupní smlouvu nelze bez souhlasu odběratele jednostranně změnit jednosložkovou cenu na dvousložkovou.

Na sklonku loňského roku proto Stavební bytové družstvo Sever vyzvalo Teplárnu Liberec a.s., aby se ve věci nesouhlasu se zavedením dvousložkové ceny tepla a tudíž sporu ve věci smlouvy o dodávce tepelné energie obrátilo jako držitel licence na Energetický regulační úřad (ERÚ), aby v této věci vydal stanovisko. Protože teplárna ani po více než 30 dnech tuto záležitost Energetickému regulačnímu úřadu nepředala, obrátilo se dne 23. ledna 2008 na ERÚ přímo SBD Sever.

ERÚ dne 30. ledna 2008 dal plně za pravdu družstvu, když potvrdil jeho názor a konstatoval, že při platnosti stávající kupní smlouvy nelze jednostranně změnit jednosložkovou cenu tepla za dvousložkovou. Dále ERÚ konstatoval, že dvousložkovou cenu lze sjednat novou kupní smlouvou.

Teplárna Liberec na konci ledna 2008 adresovala družstvu dopis, že i nadále bude uplatňovat jednosložkovou cenu tepla. Zároveň zaslala návrh nového cenového ujednání na jednosložkovou cenu ve výši 593,- Kč/Gj včetně 9% DPH. Přestože tento návrh družstvo obdrželo 23. ledna 2008, návrh byl teplárnou datován 30. 11. 2007 s požadavkem, že nové cenové ujednání by mělo být účinné od 1. ledna 2008. Tento postup Stavební bytové družstvo Sever odmítlo s odkazem na platnou kupní smlouvu, kde je stanoveno, že cenové ujednání s oznámením o ceně musí být zasláno odběrateli v měsíčním předstihu. Zároveň i nadále družstvo podmiňuje svůj souhlas se zvýšením ceny tepla předložením relevantních kalkulací ze strany Teplárny Liberec a.s. Protože spor s Teplárnou v této věci nadále trvá, požádalo družstvo opětovně o stanovisko Energetický regulační úřad.

O dalším vývoji v této záležitosti Vás budeme informovat.

Comments are closed.