Musíme být členy SVJ i když nechceme?

Standard

 Nastěhovali jsme se do bytu v panelovém domě, který jsme koupili od předchozího vlastníka. Zjistili jsme, že v domě existuje společenství vlastníků jednotek. Jsme jeho členy, přestože jimi být nechceme a nikdo nás k tomu nemůže nutit? Můžeme si založit v domě vlastní společenství?

Problematiku členství ve společenství vlastníků jednotek upravuje zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v § 9 odst. 5 a 6. Zákon jednoznačně stanoví, že „členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotky jsou společnými členy společenství“. Členy společenství se mohou stát vlastníci jednotek  buď v den vzniku společenství podle zákona o vlastnictví bytů nebo dnem nabytí vlastnictví k jednotce. Z výše uvedeného  tedy vyplývá, že členství ve společenství vlastníků je vázáno výhradně na vlastnictví jednotky (bytové nebo nebytové) v předmětném domě, a takový vlastník se často i nedobrovolně stává členem společenství vlastníků.

K Vaší druhé otázce. § 9 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů stanoví, že „společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu…“ Z principu fungování společenství vlastníků a jeho postavení není  možné, aby v jednom domě působilo více společenství vlastníků.