Rok 2008 plný událostí

Standard

Čas na konci každého roku je nejen časem vánočním, ale také časem hodnocení právě končícího roku. O podobné bilancování roku 2008 požádala redakce Zpravodaje Severu předsedu představenstva a ředitele pana Petra Černého.

 

Vážený pane předsedo, sešli jsme se, abychom v našem rozhovoru zhodnotili právě končící rok. Řekněte, jaký to byl rok  z pohledu Stavebního bytového družstva Sever?

 

Pro celé naše družstvo to byl rok skutečně plný událostí. Chtěli jsme letos realizovat celou řadu projektů, což se nám podařilo. V současné době zahajujeme projekt klientských slevových karet pro naše členy a zákazníky, kterým spravujeme byty. Chtěli jsme, aby měli  možnost získat, vedle například dnes již běžně využívaného levného pojištění nemovitosti, i další výhody pramenící z naší vzájemné spolupráce. Proto jsme společně s dalšími obchodními partnery projektu zahájili tento projekt slevových karet na nákupy zboží nebo služeb u těchto partnerů.

 

Ale projekt těchto slevových karet není to jediné, na čem jste letos pracovali?

 

Velkou práci jsme odvedli při přípravě dalších kompletních sanací a rekonstrukcí námi spravovaných objektů, opět s využitím dotačního programu Panel a s využitím úvěrů na financování těchto akcí. Jsem rád, že se nám podařilo zafixovat úrokové sazby v řadě případů pod 4% ročního úroku. Navíc 2% úrokové sazby tvoří dotace, takže se jedná o velmi levný úvěr, hluboko pod hladinou inflace. Bohužel díky nastalé globální finanční krizi nebudou úvěrové podmínky nadále tak příznivé jako doposud, naštěstí program Panel nadále funguje a my jej chceme využívat i v budoucnosti.

 Také jste se letos věnovali certifikaci některým norem ISO. Proč jste se vydali tímto směrem a jak celý proces certifikace probíhal? 

Naším cílem bylo zdokonalit náš současný systém řízení celého družstva s ohledem na dynamické změny, kterými celé české bytové družstevnictví prochází. Mám na mysli zejména privatizaci bytového fondu podle zákona o vlastnictví bytů. Nebyl důvod vymýšlet již vymyšlené, proto jsme zvolili systémy řízení podle evropských standardních norem ISO a tak jsme postupně  získali certifikáty systému řízení jakosti, ochrany životního prostředí a v neposlední řadě také certifikát systému řízení bezpečnosti informací.

 

Proč jste vedle základní normy řízení jakosti podle normy ISO 9001 zvolili právě řízení bezpečnosti informací o ochranu životního prostředí?

 

Jako správci nemovitostí pracujeme  s celou řadou citlivých a osobních údajů našich klientů a splněním přísných požadavků normy jsme schopni zajistit kompletní ochranu těchto dat před zneužitím, ztrátou, poškozením nebo odcizením. Tím se minimalizuje riziko, že by k něčemu takovému mohlo dojít. Myslím si, že to je slabina některých privátních správců, kteří sice mají relativně nízké ceny svých služeb, maximalizují své zisky, avšak ochrana informací o jejich klientech je pro ně druhořadá..

 Letošní rok byl rovněž ve znamení boje s dodavatelem tepla, libereckou Teplárnou…. 

Ano, ten problém se táhne už od druhé poloviny roku 2007, kdy Teplárna Liberec nastartovala svůj záměr zavést dvousložkovou cenu tepla a drasticky zdražit teplo. Bylo naší povinností se bránit proti pokusu okrádat naše členy a vlastníky bytů. Myslím, že i díky našemu Zpravodaji je problematika předraženého tepla v Liberci známá a já bych chtěl ujistit všechny, že i v budoucnu uděláme maximum proto, aby cena tepla v Liberci byla férová. A když nebude, budeme iniciovat přechod na náhradní zdroje, neboť v nastalé situaci je každý takový zdroj cenově výhodnější než centrální zásobování.

 

Co chystáte nového v příštím roce?

 

Rádi bychom zkušebně chtěli zahájit nový projekt, která se týká E-mailového zpravodajství pro naše členy a vlastníky bytů. Cílem tohoto projektu je, aby všichni, kteří chtějí, měli vždy k dispozici aktuální informace, které se týkají družstva nebo přímo jejich domu. Jde o informace o termínech různých odečtů, termínech vyúčtování, schůzí, různých odstávkách energií, eventuelních havarijních stavech apod. Elektronická komunikace se mezi lidmi velmi rozšiřuje a je jen otázkou času, kdy se bude jednat o dominantní formu komunikace.

 Poslední otázka na závěr našeho rozhovoru. Jak hodnotíte právě končící rok a co Vás nejvíce potěšilo a naopak zarmoutilo? 

Právě končící rok byl pro nás všechny pracovně hodně náročný. Největší radost mám z toho, že se neustále zvyšuje zájem o naše služby a počet bytů spravovaných naším družstvem stoupá. A co mě zarmoutilo? Zklamán jsem zejména postojem některých odpovědných státních orgánů v kauze předraženého tepla v Liberci. Některé instituce, které by měly hájit zájmy spotřebitelů a občanů připomínají spíše fan kluby teplárenských a jim podobných společností. Ale snad se nám podaří to zlomit.

 

Děkujeme za rozhovor.

Redakce