Hlasování o opravách

Standard

Letos na jaře jsme měli schůzi našeho společenství vlastníků. Na schůzi se podle prezenční listiny dostavilo 72% vlastníků. Bylo nutné odsouhlasit některé důležité opravy v domě, protože někdy, když hodně prší, zatéká střechou. Přestože všichni co byli na schůzi s touto opravou souhlasili, dostali jsme informaci, že to nebylo schváleno, protože nás na schůzi bylo málo. Je to pravda, když nás tam byla většina a všichni byli pro?

Continue reading

Úhrada nového úvěru při převodu bytu

Standard

V našem domě proběhla v loňském roce veliká oprava včetně výměny oken, zateplení a nové střechy. Vaše družstvo zařídilo pro náš dům velmi výhodný úvěr a dotaci. Nyní jsem se ale dostala do situace, že bych chtěla převést byt do vlastnictví a bylo mi řečeno, že kromě splátky původního úvěru z družstevní výstavby budu muset jednorázově zaplatit i svůj podíl na úvěru, který se týká loňského zateplení. Z čeho se při tomto požadavku vychází a jak to mám řešit, když tolik peněz najednou nemám?

Continue reading

Cena tepla z liberecké teplárny stále vysoká

Standard

V loňském roce se zvedla cena tepla z Teplárny Liberec z 440 Kč na více než 490 Kč. To bylo v listopadu 2005. Ještě než se všichni stačili vzpamatovat z tohoto šoku, zdražovalo se znovu, tentokrát v únoru 2006 na 532 Kč na gigajoule. Meziročně se tak cena zvýšila o více než 20%. K dalšímu zvýšení pravděpodobně dojde v příštím roce

Stavební bytové družstvo Sever společně se svými kolegy s dalších libereckých bytových družstev a majiteli domů podalo už na jaře tohoto roku několik stížností na postup liberecké Teplárny ve věci ceny tepla, a to konkrétně Státní energetické inspekci a Energetickému regulačnímu úřadu. Odpovědi obou úřadů byly značně rozporuplné a  nic nevypovídající. Proto družstva žádala předložení platných kalkulací k cenám tepla na jednání s primátorem města Liberce, který společně s dalším radním zastupuje město v představenstvu Teplárny a.s. Město je 30% vlastníkem a.s. Teplárna Liberec a jeho zástupci v představenstvu teplárny s tímto cenovým nárůstem souhlasili.

Continue reading

Hlasování ve společenství vlastníků jednotek

Standard

Jsem členem výboru společenství vlastníků jednotek jako samostatné právnické osoby. Postupně se seznamuji s pravidly fungování společenství, ale není mi úplně jasné, jak se ve společenství hlasuje. Vím, že každý hlas má jinou váhu podle spoluvlastnického podílu na společných částech domu, ale někdy přesně nevím, kolik procent hlasů je k přijetí toho onoho rozhodnutí potřeba. Můžete zveřejnit nějaký přehledný návod?

Continue reading