Cena tepla z liberecké teplárny stále vysoká

Standard

V loňském roce se zvedla cena tepla z Teplárny Liberec z 440 Kč na více než 490 Kč. To bylo v listopadu 2005. Ještě než se všichni stačili vzpamatovat z tohoto šoku, zdražovalo se znovu, tentokrát v únoru 2006 na 532 Kč na gigajoule. Meziročně se tak cena zvýšila o více než 20%. K dalšímu zvýšení pravděpodobně dojde v příštím roce

Stavební bytové družstvo Sever společně se svými kolegy s dalších libereckých bytových družstev a majiteli domů podalo už na jaře tohoto roku několik stížností na postup liberecké Teplárny ve věci ceny tepla, a to konkrétně Státní energetické inspekci a Energetickému regulačnímu úřadu. Odpovědi obou úřadů byly značně rozporuplné a  nic nevypovídající. Proto družstva žádala předložení platných kalkulací k cenám tepla na jednání s primátorem města Liberce, který společně s dalším radním zastupuje město v představenstvu Teplárny a.s. Město je 30% vlastníkem a.s. Teplárna Liberec a jeho zástupci v představenstvu teplárny s tímto cenovým nárůstem souhlasili.

Continue reading

Hlasování ve společenství vlastníků jednotek

Standard

Jsem členem výboru společenství vlastníků jednotek jako samostatné právnické osoby. Postupně se seznamuji s pravidly fungování společenství, ale není mi úplně jasné, jak se ve společenství hlasuje. Vím, že každý hlas má jinou váhu podle spoluvlastnického podílu na společných částech domu, ale někdy přesně nevím, kolik procent hlasů je k přijetí toho onoho rozhodnutí potřeba. Můžete zveřejnit nějaký přehledný návod?

Continue reading

Úklid společných prostor

Standard

Většina uživatelů bytů uklízí společné prostory podle rozpisu a snaží se. Někteří se však k tomu stavějí všelijak. Jedni neuklízejí a jiní zase uklízejí nekvalitně. Jak lze postupovat? Ze stanov víme, že můžeme zajistit náhradní úklid a potom jim to přeúčtovat. Není to však subjektivní názor, zdali je nebo není uklizeno? Máte s tím nějaké zkušenosti?

Continue reading

Výše DPH zřejmě známá

Standard

V minulosti se v souvislosti se zdaněním oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových domů mluvilo o změně sazby daně z přidané hodnoty, která je dnes 5%. Už se ví, jak to s ní bude?

Continue reading