PŘES NESOUHLAS DRUŽSTVA VYHLÁSILA TEPLÁRNA DVOUSLOŽKOVOU CENU TEPLA

Standard

Teplárna Liberec a.s. vyhlásila 29. listopadu 2007 ceny tepla pro rok 2008. Na rozdíl od předchozích let je cena vyhlášena jako dvousložková. Jedna složka ceny tepla je vyjádřena jednotkovou cenou za sjednané množství, druhá složka cena je vyjádřena jednotkovou cenou za odebrané množství.  Kompletní ceník, tak jak jej družstvu zaslala Teplárna Liberec a.s., zveřejňujeme v tomto vydání Zpravodaje.

Continue reading

Dotace pro paneláky by měly pokračovat

Standard

Úsporná vládní opatření na ozdravení státních financí se dotýkají i významného omezení finančních prostředků věnovaných na dotační programy na regenerace, zateplení a opravy panelových domů. Zatímco loni bylo v programu Panel po navýšení k uspokojení poptávky žadatelů k dispozici hodně přes 4 miliardy korun,  pro letošní rok se počítá pouze s 1,5 miliardami, což dle odhadů uspokojí asi jen necelou pětinu žadatelů. Za uši tak dostane jeden z nejpopulárnějších dotačních programů současnosti.

Continue reading

Cena tepla z liberecké teplárny – nejen tady lidi zapláčou

Standard

Teplárna Liberec a.s. vyhlásila ceny tepla pro rok 2008. Monopolní dodavatel tepelné energie do většiny domácností v Liberci, aby měli přespolní lepší představu, zvýšil svých současných nehorázných 532,-Kč za dodaný gigajoule na bezmála 600,-Kč s dovětkem, že jen co dojdou staré zásoby mazutu, bude ještě hůř. Již dávno tento moloch opustil regulovaná cenová pásma a oprávněnost účtované ceny dokládá každoročně Energetickému regulačnímu úřadu. Patří mezi nejdražší producenty v republice. Lidé se ptají, proč mají v garsonce v paneláku platit stejně jako kdyby vytápěli rodinnou vilu. Pro příští rok si  navíc liberečtí energetičtí magnáti vymysleli zavedení dvousložkové ceny tepla, protože s rostoucími cenami klesá jeho spotřeba. Netřeba dodávat,  a zkušenosti ze sousedního Jablonce to jen potvrzují, že se jedná jen o další rafinovaně skryté zdražení.

Continue reading